Zásady ochrany osobných údajov Šaľa o+

Osobné údaje sa spracovávajú len v prípade podania podnetu alebo inzercie. Ostatné informácie ktoré aplikácia získava, prenáša na náš server, a ktoré ukladáme sú tzv. push token a device id (ďalej len identifikátory). Identifikátory slúžia na zaslanie push notifikácie na Vaše zariadenie a na rozlišovanie jednotlivých zariadení. Pomocou identifikátorov nie je možné stotožniť vlastníka zariadenia ani zariadenia ako také. Tieto identifikátory sa nepovažujú za osobné údaje, nakoľko ich nie je pre nás možné spojiť s Vašou osobou. Tieto identifikátory sú generované samotnou aplikáciou.

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vašich osobných údajov a to e-mailom alebo písomne.

Aplikácia môže spracovávať po súhlase osobné informácie:
- Vaše meno a priezvisko (ďalej len meno)
- Váš email
- Vaše tel.č. (ďalej len ako číslo)
- Adresu bydliska (ďalej len ulicu).

Tieto osobné údaje sú potrebné pre spätné kontaktovanie vašej osoby pre promptné vyriešenie vášho podnetu. V prípade podnetu tieto údaje nie sú nikde zhromažďované a ukladané. V prípade občianskej inzercie sa váš email a vaše číslo ukladajú len po dobu trvania inzerátu a to pre účel kontaktovania záujmovou osobou. Inzerát je možné kedykoľvek vymazať a tým sa vymažú všetky údaje z nášho systému a nebudú viac prístupné.

Aplikácia môže ďalej spracovávať
- Fotografie a súbory
Fotografie a súbory používame pre spracovanie podnetu a občianskej inzercie od používateľa.
- Informácie o aplikácii a výkone
Tieto informácie používame pre diagnostiku porúch aplikácie a vyhodnocovanie štatistík požívačnosti aplikácie.
- Ostatné identifikátory
Tieto informácie používame pre správne doručovanie PUSH notifikácii.

Osobné údaje nikomu neposkytujeme ani nevyužívame inak ako vyššie uvedené.

V našej Aplikácii nepoužívame cookies.

CELÉ ZNENIE GDPR